Γνωρίστε τον Charles Reagan Wilson της Συμμαχίας Southern Foodways

Παρακολουθήστε το Q & A με έναν από τους ιδρυτές του SFA και τον προφύλαξη της νοτιο-πολιτιστικής κουλτούρας.